Để chào mừng sự kiện máy chủ MU Bắc Việt ra mắt, đồng thời tạo một sân chơi mới vô cùng vui vẻ cho các game thủ với cực nhiều GiftCode giá trị cho Anh Em trong thời điểm này. Mỗi một GiftCode nhập vào bạn sẽ nhận được 1 trong những phần quà sau:


  • Ngọc Hỗn Nguyên
  • Ngọc Sáng Tạo
  • Zen* Lưu ý: Số lượng ngọc nhận được là ngẫu nhiên từ 1 đến 5 viênĐể sử dụng GiftCode các bạn hãy vào trang quản lý: http://mubacviet.com sau đó vào Quản Lý Tài Khoản >> GiftCode để nhập Code vào.

Lưu ý:

  • GiftCode Ngọc chỉ dành cho nhân vật Reset từ 35 lần trở lên, điều này nhằm tránh tình trạng tạo tài khoản mới để nhập Code và mỗi 1 tài khoản chỉ kích hoạt được 1 code trong vòng 24 giờ.


Ngoài ra để nhận thêm Code Tân Thủ cho riêng bạn thì bạn có thể nhắn tin theo cú pháp sau:Danh sách GiftCode MU Bắc Việt

F9U9B7U5Q7
G8Z5J7O6B6
Y8G3D2G6I1
I2N9C9V8O6
N2M5Y4C6O2
Y1Z7Z4S3P7
G9N9Z1Y1G9
H4L1H8U7M7
T3W7E4M8P7
F9R2T4B2U2
K5B5X5O7U4
A5J3R8Q8L7
I2D4J5T6L4
G9C5P5Y7O3
M4D6I8D2S1
K8G5N9S5S7
L1S9I3C6A9
O1P1J7N9U4
D1Y1L7C9B4
O6N7R5E5C8
U4B1G6V1U7
H1K5C6T8P4
Q7F3B1G8Z1
F6Z6D7V2Z2
U5U8X5T6L2
Q4Y2Y9M7X7
X7Y3Q5R4T2
F3O8V2D2G3
F7G1S4N8N2
E5R9Y8T8P7
Z8Z5I5H7N7
J9Y8S5N1N1
Q7L3S7P6G5
V9A4C7T4K7
F8V4G1F6W9
J5Q2O5R2U9
N7R9I7K8U7
F4I4V7D6J6
Y2Y6X5L1I3
J4F4I6S3P5
H5J4Q8V3Z3
I2L7S8Y4O7
B6B5L5C2T5
F3E6Z9K9O2
Q7V9N5X3F4
D2O9P6A7Q3
S1V8K3W4B1
G5H9E7W9M2
G5S7B4F3R1
D6A6L3L9E8
Y8Q2K9Y6F7
X9Z7B9F8F2
R7X8G4N2P5
H9O9G7V4F7
R2T6L7A4X8
B4Z1T9G1D6
Y3M1X4C5X8
K3V6L2K3R2
I7B7I7N9O4
R7P5Q1A5Q1
K7T1R9P8I1
C7N2V2O2E1
F7P4E6D5I9
S2I4C1M7U5
Q3A4E6V9V5
H5S4Z4L4H6
P6L9D6W1Y2
V6S7X3B4H1
U8J6K4V7E5
I4R4Q8K8J6
V7P6D4K8M3
T6G3A5S8U8
V8C1E5A2G3
A5E8I8A7P3
A1L2J3B7W5
X5G5J2Y4F4
T7P3O1A4T1
M7V8M7F4D4
X4N2S1O2Q3
C7B9E9X9N7
G3M2S1D2L3
U7G9J6N7W9
U2I1N2P1Q5
F3Q2D9W8M1
V2K1M6J3E9
I1U2I6O4A9
G7J9M3Z7N1
K5V2N7J9D2
G8M8T9Y8I5
B2H8L7A2X7
Y9K5D5M4W2
O9I8F7J9I4
J6U4V5U8V7
F4E7O7A1I2
P8S6B5U5P7
V4B5A2R4X7
E1S1I1Q9I1
U5M4S8Y9R4
E4R5J4H9F6
Y4M1V1K6P5
B6V4V2X9N6
K5S9P2J6B6
W6V5W2E3T5
J5G5A2J5P6
N1D3U2P3L8
F1W6I9A6N3
J7L7V1G2Y7
S7X3A3Q5F7
B9U2V1G5E1
C9I9T5F9Y2
I6T1Z4Y9X1
E3S3X2S1M9
S6Q9L5S1L8
J1O1T6R6L8
T1O1M2F6D6
P9Y8D3K1U6
M6J3H4C8O7
I9A9G9C6U2
H4W4N2V1T8
C4T9V8U7D9
B3C7U7I9F3
G4N5F9Z7X8
R1D3X9O8L2
O9N2D4N7B7
Y7P3I3O6H2
G4X4J8H9E9
G5X3B5D4Q8
R3N5B7Q1B5
Z2W6B6X1L8
V3E9G9R4R8
S6F9J4J3X9
M7E4W1B2N4
J8N9N3M7M7
H5Z9J3N1J4
Z8V5J5Y6I8
H8R6S5Y7L4
J9D1K6A6Z6
C4B2U3G9U3
S3Y9B2B8I6
N9E7C4R3C5
N6V9T9E3K7
A2P9A2V7Q1
G6I6E1K5V9
F1M4J8T3R4
T3H6G2F6Q6
Y6L1T5U4J1
L2M9W3P9I4
P2Y5W5N5U3
H5X2W7N7F9
N6Y3M4I5M5
Y7N5K9Q2N4
P2W9A6T4F6
Y5G6E6Y3D1
U3G4H9T6X4
F8V6G3B4U7
C1V9J8X7S5
E3C5W3D6F1
C3L9H9V7H9
E6E3G9D2V7
B9I2Y4J2W6
C3N2O1A7M8
K8K5J4N1G5
Y6Z2S4Z6A1
Y2C2L6M6V1
F4M4X7T5Z4
S2V6C2J8U4
L6N3Q8R2Z1
E3O7Z8L6L2
Y3Z8E1S8X2
L2W1J5Y2R6
J1D5K3Z7F9
W2C4T5X1F4
C4S1N7E4B3
W9B3L6Y7E6
Z5J4S9V5W6
X9F7T1E1L3
Z6Z7Y8A1B4
S1H2G4E5F6
O4Y9M8B5O2
O8R2I8G1Z6
B4T5V3F9I4
G6C9E4Z5W2
R6V9C2N3I3
V3B4W2U1C2
E1R5Y1F4T4
L5E3W8F4F9
P7F8E2S3A8
Z9C3D7J6E2
I3Y7W7K9Q6
L1C5F4S5U2
T3S5B1E1K8
G1O3B2W1J8
W5C2E8S9V4
T9M2S6S6Y5
Q1T9N7Q4B7
B8M3B1D2B4
M2P9L4W1L3
U2W9M3K3Z1
H6L2K2G5O3
E6L8T2Y7W2
J5N7G7W4G2
C6S5Z2W9K5
N8M7O6B1E2
W9Z2T2O1Q9
T3P8H5L1N9
Z8L1G9R2L5
U9T6M6T2G2
T9Q3H8I7F6
U7X5M4X5M1
D5A8I1J5O4
U6A9E4D2F7
R1E2K6O5W8
X7Y2O5M7Q9
U6S3O5T8V4
I3I4H2X4D9
K2Y6P2K3E1
Y1I4H1Z5P7
Z9T5F9H3Y8
X4Q5R3M1V1
V4Q5M1Y6X1
E6T2F2W2N7
I9M4K8L1Z7
E8Q7A9A1L7
W8U3N2U6U2
A5V8W3Y4B1
E5P4U2S6T1
S2D8K9U5I5
U3U2M5U5N4
T3U5O5T5T9
V5L9M2I1O9
A8I2W2R2C1
K4I3H6Q3Q1
Q9V6S3E5F7
V4R2Y1T9M2
G7C8G5K4J8
Y7N8I9V4I4
F4I1A3I3U6
A7M9Z4T6S9
C2N4C7J6C5
G6K4Z5L1Z8
O3N3B3B5N2
H1P3Z9A3K9
Q5Q5I6G7Q8
Z5P3G1I7T6
I3E1T8L9I7
X2W4Z9B4L3
T1I3X6J4M2
W6Y2U1W7C8
R4Q1G5A6F3
K6V1O1M4M7
B8Z9T3G7Z6
S5Q2G7M8H4
A9Y3J7Y2M4
S2T6U6A9M2
F6Z5W7I4T4
O8R4Q1K8S5
K7I1L2K3N9
Y7C4Y1Z3Y7
M4E2S5B5K3
F9B2B7I4V5
D5W9B5T7N3
F9C5Q6Y2Y8
U2F4B7O7X3
X5R2G6B6S2
E4W4K9K7E1
H8J3A4W9O1
E9I4Y8J2B5
A5U3B2S9L6
Y3S7B9N9I6
Y9C9L8N9N9
O5M7F7O2E5
S8Y4A5C4P7
M3P8H1D6X9
B4P3G3U5H4
B4Z6B1U3N6
C8N7K6C8F9
T1Q5Q1O5I2
J7W7K7I8O7
O8J3X2J5X9
U4Z3A4Y1B4
I4X3X2G9V4
B8Z8D3L9V6
S7Q6P8G3X2
W3Q6Z5G5E9
U4V9P3Q9S1
B7L2A5K1R3
U8C2W4L1F9
S1O5Q4B8H3
J5X1T8D8Y4
A4Q8H8Z9I6
N7O3W3E2H2
Z9R9C7X5F9
S4Q3J9E7M1
I3F9Q4D1M8
X6M9Z1A8B5
E5O3A4Q2B3
D4X5H5N7N1
D2X1L5E6D2
T1V9P1E5C9
V5N9I9S4R1
C4B7T4U5L7
X3U6E4X6A5
Q4R4V9N8A9
M2Q3C9W2D5
H2D8G7I8L7
W3A6S6U3N1
U1H8D9Y8H8
W6U5W5E9Q6
B9Z1V4Y3I6
U5P6O8B8F9
U9V9F5R9M2
F1T1N3V4D7
N4E5R2F3E3
G6M9P4K6H3
U5M5I5N5J7
S6F2X7V5T6
A4H5J5M1E8
E1W1B7A1B1
J7Z2G8Q5S9
V3X1X3W8U7
I5T8T1K2F9
I6A7I5L5V9
D2O2I9L7R1
L3J3G1P9S3
R8U7C1G1T1
Y7K2P7Y2X4
J3K2F3V4D1
S3P6B1F4F8
G3U5M7K8B7
R7M5T1D4D1
E1I6X4B1B8
S3W4W6J9K5
L5U4Z4G5M7
H8K5Z6S3T6
W3G3V9V9V8
I7W9T2N5A7
G7V2C2O9C3
T1K2X9X4O4
O8F5X1T3M8
R1G2A2O7X6